Σουλίου 34, Πτολεμαιδα, Κοζάνης - Τ.Κ.: 50200

Τηλέφωνο: 2463023801

Κινητό: 6974031655

E-mail: metafotesdorlis@gmail.com

Υπεύθυνος: ΔΟΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 7958

Ιστοσελίδα: http://www.metaforiki-ermis.gr